IRG SGH: należy oczekiwać dalszego osłabienia gospodarki

W III kw. odnotowano pogorszenie koniunktury w polskiej gospodarce, mocniejsze niż średnio dla tej pory roku, i należy oczekiwać jej dalszego osłabienia – wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.