Kwietniowa katastrofa w przemyśle UE. W naszym regionie najgorzej

Koronawirusowy
kwiecień doprowadził do potężnego spadku produkcji przemysłowej w UE. Rozmiary
katastrofy są jednak zróżnicowane i zależą m.in. od stopnia zdywersyfikowania
przemysłu w poszczególnych krajach.