Frankowcy o swoich decyzjach – „nie było wyboru” [Raport Bankier.pl]

18 proc. ankietowanych kredytobiorców „frankowych” twierdzi,
że nie żałuje swojej decyzji. Niemal połowa, jak wynika z analizy Bankier.pl,
wskazuje, że w czasie gdy zaciągali zobowiązanie, nie było innej opcji