Tym będą żyły rynki: PKB do kontroli

W nowym tygodniu w centrum uwagi znajdą się „twarde”
wskaźniki makroekonomiczne. Nie zabraknie danych o PKB i inflacji, także tych
opisujących sytuację w Polsce.