Koronawirusowy kryzys przyniósł wzrost liczby niespłacanych kredytów

Kryzys zawsze skutkuje wzrostem liczby, wartości oraz
udziału niespłacanych kredytów bankowych. Pierwsze negatywne zmiany są widoczne
w Polsce, całej Unii Europejskiej i USA.