Większość osób pozytywnie ocenia sytuację w swoich zakładach pracy

W drugiej połowie czerwca 59 proc. osób pozytywnie oceniło sytuację w swoich zakładach pracy; 26 proc. badanych uznało ją za „ani dobrą, ani złą”, a 11 proc. za złą – wynika z badania CBOS. Jednocześnie – jak zaznacza CBOS – sytuacja w zakładach pracy jest postrzegana gorzej niż na początku marca.