Support i UX najgorzej opłacane w IT

Mediana najniższych proponowanych zarobków w pierwszej połowie 2020 roku w przypadku umowy B2B wynosiła 12 tys. zł + VAT, a najwyższych 17,6 tys. zł + VAT. W przypadku umów o pracę wynagrodzenie stawki wahały się od 8,9 do 13,2 tys. zł brutto.