Chiny z potężną nadwyżką

W II kwartale Chiny z nawiązką zrekompensowały sobie deficyt na rachunku
bieżącym z poprzedniego okresu i osiągnęły największą nadwyżkę od ponad
dekady. W duchu bieżącej narracji Pekinu o „podwójnym obiegu” silnik
eksportowy musi działać prężniej, póki na wyższe obroty nie wróci rynek
wewnętrzny.