Tym będą żyły rynki: PKB Polski z koronawirusem w tle

W nowym tygodniu obserwować
będziemy raporty o PKB kolejnych państw, w tym Polski. Nie ma wątpliwości, że w
wielu wypadkach wyniki za drugi kwartal 2020 r. będą najgorsze w historii badań.
Przed nami także sporo wyników spółek z GPW oraz dużo istotnych informacji ze
świata.