Nowa upadłość konsumencka ryzykowna dla dłużników

Pozornie korzystne zmiany w ustawie regulującej upadłość
konsumencką mogą okazać się niebezpieczne dla niektórych dłużników. Ogłoszenie
upadłości nie będzie oznaczać automatycznie, że bankrut będzie mógł liczyć na
oddłużenie