Kuczyński: Znaki zapytania wracają

Wzbierająca fala zakażeń oznacza powrót wątpliwości co do kształtu
ożywienia gospodarczego. Na razie giełdy ta obawa jednak omija.