Bankowe bolączki – presja na wyniki, nierealne plany

Połowa bankowców uczestniczących w badaniu Bankier.pl miała
do czynienia z nadmiernym „ciśnieniem” na wyniki w swoim miejscu pracy. Skala tego
zjawiska jest jednak mniejsza niż odnotowana w poprzednich edycjach sondażu