Skarb Państwa blokuje inwestorów w Radzie Giełdy

Zgodnie ze statutem GPW w Radzie Giełdy powinien zasiadać przedstawiciel inwestorów mniejszościowych. Kolejne WZA nie zdołało go jednak wybrać. Impas to m.in. zasługa… inwestora większościowego, czyli Skarbu Państwa.