EuroPKB: najgorzej w Hiszpanii, w Polsce średnio

W kryzysowym drugim kwartale 2020 r. dynamika PKB Polski nie wyróżniała
się negatywnie na tle unijnej stawki. Równocześnie naszemu krajowi
zabrakło nieco do czołówki.