Banki każą sobie płacić za depozyty, odstraszają zamożnych klientów

Klienci przechowujący w szwajcarskim UBS depozyty powyżej
pół miliona euro będą musieli płacić rocznie za tę „przyjemność” 0,6 proc.
opłaty. Wcześniej opłata obowiązywała przy dwukrotnie wyższym progu.