Oto województwa z najwyższą inflacją w drugim kwartale 2020

W drugim kwartale 2020 r. tempo wzrostu cen w Polsce było nieco mniejsze
niż na początku roku. Poszczególne województwa potrafią się wyraźnie
różnić pod względem inflacji.