Kraj bez bezrobocia. Korzystają też Polacy

„Rynek pracownika”, „brakuje rąk do pracy” czy „praca jest, chętnych
brak” – takimi frazami już od kilku lat opisuje się polski rynek pracy.
Tymczasem prawdziwy (k)raj dla pracowników jest tuż za naszą granicą. I
Polacy coraz częściej z niego korzystają.