Chcą przetrwać i tną zatrudnienie. Kto będzie zwalniał?

Nie ulega wątpliwości, że pandemia odcisnęła piętno na pracodawcach, którzy musieli podjąć trudne decyzje kadrowe. Do wojewódzkich urzędów pracy zgłaszano rekordowe liczby osób objętych zwolnieniami grupowymi, a kolejne firmy informują o restrukturyzacjach.