Wielkie przebudzenie inwestorów indywidualnych na GPW

Pierwsza połowa 2020
r. była okresem wielkiego przebudzenia polskiego rynku akcji – szczególnie,
jeżeli chodzi o udział w handlu inwestorów indywidualnych. Potwierdzają to dane
udostępnione przez samą Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.