Rada Dialogu Społecznego podzielona ws. minimalnego wynagrodzenia w 2021 r.

Stronom pracodawców i pracowników RDS nie udało się dotąd wypracować wspólnego stanowiska w sprawie minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. Na propozycję rządu zgadzają się Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i NSZZ „Solidarność” – poinformowała Rada Dialogu Społecznego.