Przez Covid-19 potrzeba nowych specjalistów. W cenie automatyzacja i SI

Przez kryzys wywołany koronawirusem o ponad 1/3 zwiększyło się
zapotrzebowanie na specjalistów od automatyzacji i sztucznej
inteligencji, wynika z badania firm przeprowadzonego przez McKinsey
& Company. To rodzaj ról, które mogą istotnie zyskać na znaczeniu
także w kolejnym okresie.