Rok po TSUE – wzrosły szanse frankowców, ale do jasności daleko

3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE
wypowiedział się w sprawie kredytu państwa Dziubak. Rok później widać efekty –
rośnie liczba spraw, a kredytobiorcy częściej zyskują przewagę w sądach. Wciąż jednak
trudno mówić o ujednoliceniu orzecznictwa