Kompletne zaskoczenie w danych z Ameryki

Statystyki z amerykańskiego rynku pracy kompletnie
zaskoczyły ekonomistów. Zamiast potężnego spadku zatrudnienia BLS odnotował
silny wzrost liczby etatów w maju.