USA „odzyskują” miejsca pracy utracone podczas lockdownu

W sierpniu gospodarka Stanów Zjednoczonych kontynuowała
proces „odzyskiwania” miejsc pracy utraconych podczas wiosennego lockdownu.
Istotny wpływ na sierpniowe statystyki miał nabór pracowników do
przeprowadzenia spisu powszechnego.