RPP nie reaguje na inflację i koronawirusa. 5 lat bez zmiany stóp procentowych

Rada
Polityki Pieniężnej ponownie nie zmieniła nastawienia i na marcowym posiedzeniu
utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie.