Gaming Factory przedstawiło zaległy raport. Akcje w górę

Gaming Factory opublikowało sprawozdanie za I kwartał. To jego brak spowodował zawieszenie notowań akcjami spółki na polecenie Komisji Nadzoru Finansowego.