Wymagania co do wkładu własnego w Polsce nie są szczególnie restrykcyjne

Obowiązek
zgromadzenia wkładu własnego na poziomie 10-20 proc. może być przeszkodą dla
wielu młodych Polaków. Ale czy
rodzime wymogi dotyczące wkładu są restrykcyjne na tle Europy?