Handel bonami turystycznymi czas start, czyli Polak potrafi

400 zł za bon turystyczny? Na rynku pojawiają się niezgodne z prawem
próby sprzedaży bonów turystycznych otrzymanych przez rodziców od
państwa.