Tym będą żyły rynki: zagraniczny początek sierpnia

Wielu z nas w tym roku poza Polskę nie wyjedzie, ale dane gospodarcze śledzić z innych krajów można nadal. W kalendarium dominuje zagranica,
ale i na polskim podwórku będzie ciekawie, szczególnie wśród spółek.