Prognoza walutowa: rynek okiwał analityków

Jeszcze dwa tygodnie temu bankowi analitycy przewidywali, że
do końca 2020 roku złoty się umocni. Rynek wystrychnął ich na dudka i zamiast
aprecjacji doświadczyliśmy silnej deprecjacji polskiej waluty.