„Premie dla młodych rolników”. Dopłaty na gospodarstwo rolne sięgają 150 tys. zł

Rządowy program „Premie dla młodych rolników” wspiera osoby do 40. roku
życia w zakładaniu własnego gospodarstwa rolnego. Beneficjenci otrzymają
po 150 tys. zł na działalność.