Ożywienie na rynku pracy w USA słabnie

We wrześniu w amerykańskiej gospodarce przybyło znacznie
mniej nowych miejsc pracy, niż oczekiwali ekonomiści. To ostatnie dane z rynku pracy przed wyborami prezydenckimi w USA.