Projekt dot. estońskiego CIT trafił do prekonsultacji

Projekt zapisów ustawy dotyczącej estońskiego CIT trafił do prekonsultacji – poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów. Propozycje zmian legislacyjnych MF – materiały robocze, które mogą ulec zmianie w toku konsultacji i na ścieżce legislacyjnej – załączamy do niniejszej depeszy.