Oświadczenia ws. COVID w szkołach. Czy trzeba podpisać? MEN komentuje

Nowy rok szkolny dzieci rozpoczną w reżimie sanitarnym spowodowanym przez COVID-19. Szkoły wprowadziły zalecane środki ostrożności, ale niektóre placówki idą o krok dalej. Z sygnałów, które otrzymaliśmy wynika, że zdarzają się przypadki, gdy szkoła próbuje przerzucić odpowiedzialność za potencjalne zarażenie się dziecka na rodziców.