Bankowcy uważają, że stopy procentowe są za niskie

Niemal trzy czwarte bankowców uważa, że stopy procentowe
są na zbyt niskim poziomie i powinny przekraczać 1 proc. W ocenach
perspektyw gospodarki przeważa pesymizm